دکتر قدمعلی سرامی

درباره من
  • زادهه ۸ بهمن ۱۳۲۲ در رامهرمز

  • نویسنده، شاعر و پژوهشگر ایرانی در حوزهٔ زبان فارسی

  • عضو هیئت امنای بنیاد فردوسی 

  • در نخستین دورهٔ جایزهٔ پژوهش پروفسور آقابزرگ در سال ۱۳۹۰ او جزو ۵ تن شاهنامه پژوه برتر معرفی شد.

  • پیرامون آثار و اندیشه‌های وی کتاب «عشق است اگر حقیقتی هست» به قلم دکتر مهری تلخابی منتشر شده‌ است

  • بزرگداشت قدمعلی سرامی که در آذر ۹۷ برگزار شد، ازجمله رویدادهای مرتبط با پاسداشت وی بوده‌ است.

  • وی دکتری خود را در رشتهٔ زبان و ادبیات فارسی در دی ماه ۱۳۶۵ دریافت کرد.

  • تاکنون از او کتاب‌های فراوانی در زمینه‌های گوناگونِ پژوهشی، مجموعه‌شعر، کودک و نوجوان، ترجمه و… منتشر شده‌ است.

  • تالیفات دکتر قدمعلی سرامی: از رنگ گل تا رنج خار، از دو نقطه تا همه چیز، از خوان و نان، تا خون و جان و …

دوره های من