دکتر عبدالمهدی مستکین

درباره من
  • دکترای روابط بین‌الملل

  • دانش آموخته حوزه ادبیات و عرفان

  • مدیر انجمن و دوستداران حافظ

  • مدیر بخش فرهنگی کمسیون ملی یونسکو

دوره های من